Kosowo. Co dziś dzieje się w Kosowie?

Kosowo. Co dziś dzieje się w Kosowie?

Oficjalna bajka o „pomocy dla Jugosławii” głosi, że żył w Jugosławii zły Miloszewicz, pod rządami którego źli Serbowie zabijali pokojowo nastawionych Albańczyków. Ale oto, w 1999 roku, sławne wojska NATO, wspomagane przez armie: Polski, Czech, i Węgier, przyszły z pomocą uciemiężonym jugosłowiańskim narodom: zbombardowali Jugosławię, fabryki, mosty i zaprowadziły w Jugosławii pokój i spokój.  

Czytaj więcej