Krótki kurs Polityki rosyjskiej

Krótki kurs Polityki rosyjskiej

Koniec ZSRR Borys Jelcyn otrzymał władzę w wyniku puczu 19-21 sierpnia 1991 roku. Wtedy, gdy prezydent ZSRR Gorbaczow był na urlopie, komuniści wprowadzili stan wyjątkowy. To był początek końca Związku Radzieckiego. Już na drugi dzień swoje wyjście z ZSRR ogłosiły republiki bałtyckie, kaukaskie, itp. W ciągu trzech dni z byłego Związku Radzieckiego nie zostało nic. […]

Czytaj więcej