Jakie badania wykonują laboratoria badawcze?

Jakie badania wykonują laboratoria badawcze?

Polecane i promocje

Współcześnie mamy do czynienia z nieustannie zwiększającymi się wymagania, które dotyczą zarówno różnych produktów, jak i procesów. Tym samym wzrasta też znaczenie specjalistycznych laboratoriów badawczych, testujących dane rozwiązanie wielopłaszczyznowo – począwszy od fazy projektu, a skończywszy na badaniach ostatecznych. W miejscach tych wykorzystuje się wyłącznie zaawansowane pod względem technologicznym urządzenia i stosuje najnowsze techniki, dzięki czemu rezultaty są poprawne i zazwyczaj bardzo szczegółowe.

Placówki o szczególnym przeznaczeniu

Laboratoria badawcze to miejsca, w których wykonuje się badania o charakterze naukowym i analizy medyczne, a ponadto przeprowadza ekspertyzy na zamówienie klientów prywatnych i firm. Są to specyficzne jednostki organizacyjne, obejmujące wysoko wykwalifikowany personel, pomieszczenia perfekcyjnie przystosowane do poszczególnych czynności i eksperymentów, a także sprzęt najnowszej generacji. Dodajmy, że urządzenia stosowane w laboratoriach są nieustannie poddawane przeglądom technicznym, więc nie ma takiej możliwości, aby ich awarie powodowały jakiekolwiek przestoje w pracy.

Główne rodzaje laboratoriów badawczych

Wyróżniamy kilka kluczowych rodzajów laboratoriów przeprowadzających badania naukowe z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu. Zdecydowanie najwięcej jest placówek tego typu o profilu chemiczno-biologiczno-medycznym. Wykonuje się w nich m.in. syntezy różnorodnych związków chemicznych, skomplikowane analizy wybranych materiałów i próbek (np. krwi, DNA, przedmiotów o charakterze stałym, substancji ciekłych, gazów), a także analizy mikrobiologiczne oraz toksykologiczne. Ważną rolę odgrywają ponadto laboratoria przemysłowe, zajmujące się głównie kontrolą jakości konkretnych produktów i surowców oraz analityką techniczną, dotyczącą np. zakłóceń procesowych i awarii.

Takie obiekty prowadzą też zaawansowane badania o charakterze rozwojowym i identyfikacyjnym. Trzecią kategorię stanowią laboratoria fizyczne, których podstawowym zadaniem jest ustalanie wszelkich możliwych właściwości fizycznych określonych ciał (gęstości, ciężkości, zawartości wilgoci, konsystencji, wskaźnika urabialności, gazoprzepuszczalności itp.) oraz cząstek elementarnych i ich zderzeń. Oprócz tego wyróżniamy jeszcze laboratoria pomiarowe – celem ich istnienia jest wykonywanie pomiarów wielkości fizycznych, a także wzorcowań przyrządów stosowanych w diagnostyce. Chodzi głównie o opracowywanie i doskonalenie procedur w tym zakresie, co odbywa się w warunkach wdrożonego systemu jakości.

Ostatnim rodzajem popularnych placówek są te specjalizujące się w naukach społecznych. Są one zazwyczaj wyposażone w odpowiedni sprzęt, służący do rejestrowania zachowań osób biorących udział w poszczególnych eksperymentach (np. kamery i lustra weneckie). Dodajmy, że wiele z wymienionych obiektów posiada akredytację, potwierdzającą posiadanie dużej liczby wysoko wykwalifikowanego personelu, właściwej infrastruktury technicznej oraz najnowocześniejszych urządzeń.

Artykuł powstał we współpracy z hamilton.com.pl
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments