Czym jest harmonogram spłaty kredytu hipotecznego

Czym jest harmonogram spłaty kredytu hipotecznego

Polecane i promocje

Zasady spłaty kredytu hipotecznego są bardzo restrykcyjne. Aby uniknąć kłopotów, należy się do nich dokładnie stosować. Reguły spłaty długu określa zarówno umowa, jak i integralny załącznik do niej – harmonogram spłaty kredytu hipotecznego. Co on warunkuje i jakie informacje można w nim znaleźć? Sprawdź, gdzie można pobrać harmonogram i dlaczego jest tak ważny.

Czym jest harmonogram spłaty kredytu hipotecznego?

Harmonogram spłaty jest dokumentem dołączony do umowy. Jest on przygotowywany przez bank, a w przypadku pożyczek przez parabank. Najczęściej przyjmuje formę prostej tabeli z rubrykami. Do tabeli wpisywany są wysokości poszczególnych rat kredytu hipotecznego oraz daty zapłaty. Terminy podane w harmonogramie spłaty kredytu hipotecznego są ostateczne. Przekroczenie terminu opłacenia raty oznacza, że bank zaczyna naliczać odsetki karne.

Pierwszy harmonogram spłaty otrzymuje się wraz z momentem podpisania umowy. Należy go zachować, aby zweryfikować, czy spłata kredytu przebiega prawidłowo. Przy kredycie hipotecznym należy się jednak liczyć z tym, że harmonogram będzie się zmieniał. Kolejne egzemplarze przesłane są tradycyjną pocztą lub na podany adres mailowy. Warto pamiętać, że harmonogram można też ustalić samodzielnie przy pomocy kalkulatora kredytowego. Można to zrobić jeszcze przed podpisaniem umowy i zorientować się, czy raty nie będą zbytnim obciążeniem dla domowego budżetu.

Czym jest harmonogram spłaty kredytu hipotecznego

Kiedy następują zmiany w harmonogramie spłaty kredytu?

Zmiany w harmonogramie spłaty kredytu hipotecznego są standardową procedurą. Dochodzi do nich często i nie powinny one nikogo dziwić. Przede wszystkim harmonogram zmienia się, jeśli dojdzie do zmian warunków kredytu oraz korekty wysokości raty. W takich sytuacjach bank zobowiązany jest do uaktualnienia dokumentu i bezzwłocznego dostarczenia go kredytobiorcy. Zmiany w harmonogramie spłaty kredytu należy się spodziewać w sytuacjach:

  • zmiany oprocentowania kredytu – oprocentowanie kredytu jest jednym z głównych elementów wpływających na wysokość raty; na jego wysokość składają się marża banku (wartość stała) i WIBOR (wartość zmienna); większość kredytów hipotecznych zaciągana jest przy oprocentowaniu zmiennym; oznacza to, że zmiana stawki WIBOR bezpośrednio wpływa na wartość raty; im niższa stawka, tym niższa rata; stawka ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej co kwartał; w takim czasie odchodzi też do aktualizacji harmonogramu spłaty;
  • zmiany systemu spłaty rat – np. zmiana z rat równych na malejące, licząc się z opłatą za zmianę podstawowych parametrów naszego kredytu,
  • zmiany okresu spłaty rat – sytuację taką wywołać może nadpłata kredytu czy jego wcześniejsza spłata; oznacza to, że kredytobiorca musi otrzymać zwrot części odsetek za niewykorzystany okres kredytu,
  • wakacji kredytowych – czyli czasowego zawieszenia spłaty rat; w okresie wakacji kredytowych nie spłaca się ani części kapitałowej, ani części odsetkowej raty,
  • karencji w spłacie kredytu – czyli odroczenia części kapitałowej raty kredytu; część odsetkowa wymaga normalnej spłaty.

Więcej informacji o spłacie kredytu hipotecznego i innych zagadnieniach związanych z kredytami znajduję się na stronie http://biurowesolowski.pl/.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments